Folkene bak  Heartbeat-clinic

Alt i Heartbeat-clinic er bygd opp etter sjamansk Feng-Shui. Farger og former er frekvenser som påvirker oss. Både vår hjemmeside og klinikk er laget etter disse prinsippene for å skape optimale forhold for våre klienter.

Espen

Espen er sosionom og familieterapeut, med mange års erfaring fra å hjelpe mennesker fra mindre til komplekse og alvorlige utfordringer og traumer. I sin praksis, skaper Espen en syntese mellom inkatradisjonenes helse og utvikling og dagens familieterapi, og sprenger grensene for hva som er mulig å oppnå i en sesjon.

Espen har vært gjennom en smertefull og spennende vei for å være der han er i dag. I mange år har han fått føle på kroppen, hvordan vi mennesker skaper disharmoni i oss selv og våre relasjoner.

Fra 2006 ønsket han endring og begynte aktivt å søke kunnskap om hvordan han selv kunne forandre seg. Han søkte først svar i psykologien, men ønsket noe som kunne forandre hans emosjonelle tilstand raskere enn hva som skjer gjennom samtaler. Tilfeldighetene førte ham over til familieterapi og inkaindianernes kunnskap om verden bestående av levende energi.

I årene som fulgte, møtte han mennesker og mestere som fikk stor betydning for ham, både på personlig plan og yrkesmessig. Dette førte til at livet ble totalt forvandlet.

Nå bringer Espen denne visdommen, kunnskapen og kompetansen videre til deg gjennom Heartbeat-clinic.

Vis mer

Karianne

Karianne er helsesekretær og er i sluttfasen av å utdanne seg som Rosenterapeut.

Gjennom livet har Karianne opplevd betydelige forandringer gjennom kroppslige forløsninger. Det har gitt henne en unik evne til å se hvordan vår psyke og vårt følelsesliv, til de grader kan endres positivt gjennom å skape endringer i den fysiske kroppen. Her er Karianne særegen og hun elsker å skape det trygge, behagelige rommet hvor klientene føler total aksept.

Karianne har, sammen med en trygg tilstedeværelse, en sterk evne til å lese kroppens signaler. Dette gjør sesjonene med Karianne til en opplevelse av indre transformasjon og velvære.

Vis mer

Espen og Karianne opprettet Heartbeat-clinic AS i slutten av 2021. Begge hadde over lengre tid besittet en kompetanse og kunnskap som kunne forandre livene til veldig mange, men som ikke kunne brukes innenfor rammene av det offentlige hjelpeapparatet. Heartbeat-clinic er opprettet for å gå utenfor disse begrensningene.

Navnet Heartbeat-clinic handler om frigjøring fra andres forventninger og å hjelpe mennesker å følge sin egen unike signatur og rytme gjennom livet.

Klinikken og hjemmesiden


Alt i Heartbeat-clinic er bygd opp etter sjamansk Feng-Shui. Farger og former er frekvenser som påvirker oss. Både vår hjemmeside og klinikk er laget etter disse prinsippene for å skape optimale forhold for våre klienter.

Vår logo er skapt med hensikt. Vi fikk idéen om å skape en logo av en ørn som fløy mot solen, som i denne konteksten symboliserer frihet. Imidlertid ønsket vi også et unikt uttrykk som sier noe om kjernen i det vi driver med.
Vår designer klarte elegant å kombinere disse to ønskene til ett uttrykk.

Når vi ser på logoen, kan vi se en ørnefjær som har retning mot solen. Vi kan også se konturen av et menneske som holder hånden mot hjertet. Dermed symboliserer vår logo både intensjonen om frihet og vår visjon om å bringe mennesker i kontakt med hjertet.

Vår besøksadresse er: Gata 19, 3095 Eidsfoss