Her finner du spørsmål & svar

Vi har listet opp de mest vanlige spørsmål fra våre kunder på denne siden. Scroll deg nedover og se om ditt spørsmål blir besvart. Om du fortsatt lurer på noe, kan du gjerne ringe eller sende hos en epost. Vår kontaktinformasjon finner du her.

Er det noen forskjell om jeg deltar digitalt eller fysisk?

Det er ingen forskjell i kvaliteten eller effekten av sesjonene, enten du møter fysisk eller deltar digitalt. Begge har til hensikt å gi deg - enten du befinner deg i nærheten av klinikken eller på avstand - best mulig endring i livet ditt.

Hvor mange sesjoner trenger jeg?

Hvor mange sesjoner som trengs for hvert individ, avhenger av kompleksiteten i problemstillingen. Mange vil oppleve betydelig forandring etter kun én sesjon.

Hva gjør jeg etter sesjonen?

I tiden etter sesjonen anbefales det å hvile og la kroppen restituere seg.

Noen vil i dagene eller ukene etterpå føle seg bedre og bedre. Andre vil kunne oppleve midlertidige symptomer som forløses. Det er ingen rett eller gal måte hva man opplever.

Hvordan skal jeg vite hvilken sesjon som er best for meg?

Alle sesjonene som tilbys i Heartbeat-clinic er kraftfulle. Espen addresserer akkurat de utfordringene klientene selv ønsker eller han veileder hver enkelt i det som vil være det mest optimale for vedkommende her og nå.

Rosenbehandling overlater til kroppens egen intelligens om hva som frigjøres og hvilke forandringer som er for vedkommendes beste der han eller hun er nå.

Hva er trossystemer og hvorfor de viktige for meg?

Det som skjer i livet ditt er en fysisk representasjon av hva du har akseptert som sant om deg selv, andre og livet generelt. Når du endrer dine overbevisninger, forandrer du samtidig hva du vil oppleve og erfare i livet.

Hvorfor er det nødvendig å forløse følelser?

"When we master our emotions, we master our creations" Dr. Joe Dispenza

Det som skjer i livet ditt genereres i vesentlig grad av dine overbevisninger og hvilke frekvenser/energier/emosjoner du holder fast ved. Mange er lært til å tro at livet skapes gjennom handlinger, men det er i langt høyere grad hva vi føler som betinger hva vi kommer til å oppleve og erfare.

Når vi forløser emosjoner, virker dette positivt inn på hvordan vi føler, tenker og hvilke valg vi tar. Livet tar en ny retning.

Hva betyr det å dechiffrere informasjon?

Tenk på noe som gjør deg glad. Mens du kjenner gleden, observer hvordan gleden påvirker måten du tenker på, føler deg, er overfor andre og hvordan kroppen din responderer. Alt dette gir deg informasjon om noen aspekter ved glede og hvilken påvirkning det har på deg og andre. Når du dechiffrerer, henter du ut informasjon.

Hvilke ulike aspekter ved mennesket kommuniserer dere med?

Under sesjonene konsentrerer vi oss spesielt om personens underbevissthet – den delen som har registrert og lagret alt vedkommende aksepterer som sant om seg selv og verden. En av de mest anerkjente cellebiologer, Bruce Lipton, refererer til våre trossystemer når han snakker om dette.

Vi kommuniserer også med din skygge – den delen av deg som vet hva som er for ditt beste og hvilke aspekter som du enda ikke har akseptert ved deg selv. Her ligger informasjonen om hvorfor noe skjer i livet ditt, eksempelvis hvorfor negative eller dysfunksjonelle mønstre gjentar seg, og hva du trenger for å oppnå forandring.

Kroppen din kommuniserer videre hvor det ligger ubalanser, særlig i forhold til kroppspositur, pust og spenninger i muskelvevet.

Ditt mentale aspekt kommuniserer ubalanser i forhold til hva du tenker på og hvor tankene går.

Hvordan kommuniserer man ved aspekter ved vår psyke?

Det er her treningen fra inkatradisjonen kommer inn. Mennesket har evnen til å fange opp informasjon fra omgivelsene gjennom våre sanser – auditivt, visuelt og kinestetisk.